top of page
_HAR4298 2.jpg

Alle foto: Charlotte Førde Skomsøy

Vi håpar at bøkene kan bidra med å gje elevar og lærerar mykje musikkglede og mange fine opplevingar. Ikke minst håpar vi at boka kan gje andre musikkpedagoger nye idéar og opplegg til si undervisning. 

Om oss: Welcome
Foto: Charlotte Førde Skomsøy

NORA KLUNGRESÆTER

er frå Bremanger i Sogn og Fjordane, og bur no i Oslo. Ho er nyutdanna frå Norges musikkhøgskule med ein bachelor i musikkpedagogikk med klassisk piano. Her har ho studert med Einar Henning Smebye.


Ho har erfaring frå kulturskule, grunnskule og musikklinje, og jobbar no med eigne utøvande prosjekt.

Om oss: About Me

SUSANNE TRINH

er født og oppvokst i Norge, og har røter frå Vietnam. Ho er nyleg utdanna ved Norges musikkhøgskule i ein bachelor i musikkpedagogikk med klassisk piano, og har hatt Wolfgang Plagge, Ellen Ugelvik og Jorunn Marie Bratlie som lærarar.


No jobbar ho som piano- og matematikklærar. Samstundes jobbar ho deltid på Deichman Grünerløkka og Stovner. Det er gjennom desse ulike arenaane at ho har sett behovet for å tilgjengeleggjere musikk og kultur til eit meir mangfaldig publikum. Kulturformidling har et stort rom i hennar hjarte!

3A20B2C0-BA7E-465E-8194-6F4BDA54D1D4_1_105_c.jpeg
Om oss: About Me
EF4510B3-0620-44F9-A451-3557D7040F46_1_105_c.jpeg

CORA DURMANN

er vår fantastiske illustratør! Ho jobbar hovudsakleg innan mediene teikning og videokunst, og har mykje erfaring med klassisk musikk. No studerer ho ved Kunsthøyskolen i Hamburg (HFBK). Tidlegare studerte ho klassisk piano ved Barratt Due i Oslo, og set pris på å kunne kombinere hennar musikkbakgrunn med billedkunst.

Om oss: About Me
bottom of page