_HAR4298 2.jpg

Alle foto: Charlotte Førde Skomsøy

Vi håpar at bøkene kan bidra med å gje elevar og lærerar mykje musikkglede og mange fine opplevingar. Ikke minst håpar vi at boka kan gje andre musikkpedagoger nye idéar og opplegg til si undervisning. 

 
Foto: Charlotte Førde Skomsøy

NORA KLUNGRESÆTER

er frå Bremanger i Sogn og Fjordane, og bur no i Oslo. Ho er nyutdanna frå Norges musikkhøgskule med ein bachelor i musikkpedagogikk med klassisk piano. Her har ho studert med Einar Henning Smebye.


Ho har erfaring frå kulturskule, grunnskule og musikklinje, og jobbar no med eigne utøvande prosjekt.

 

SUSANNE TRINH

er født og oppvokst i Norge, og har røter frå Vietnam. Ho er nyleg utdanna ved Norges musikkhøgskule i ein bachelor i musikkpedagogikk med klassisk piano, og har hatt Wolfgang Plagge, Ellen Ugelvik og Jorunn Marie Bratlie som lærarar.


No jobbar ho som piano- og matematikklærar. Samstundes jobbar ho deltid på Deichman Grünerløkka og Stovner. Det er gjennom desse ulike arenaane at ho har sett behovet for å tilgjengeleggjere musikk og kultur til eit meir mangfaldig publikum. Kulturformidling har et stort rom i hennar hjarte!

3A20B2C0-BA7E-465E-8194-6F4BDA54D1D4_1_105_c.jpeg
 
EF4510B3-0620-44F9-A451-3557D7040F46_1_105_c.jpeg

CORA DURMANN

er vår fantastiske illustratør! Ho jobbar hovudsakleg innan mediene teikning og videokunst, og har mykje erfaring med klassisk musikk. No studerer ho ved Kunsthøyskolen i Hamburg (HFBK). Tidlegare studerte ho klassisk piano ved Barratt Due i Oslo, og set pris på å kunne kombinere hennar musikkbakgrunn med billedkunst.