Bilde 30.06.2021, 23 34 46.jpg

Vi håpar at bøkene kan bidra med å gje elevar og lærerar mykje musikkglede og mange fine opplevingar. Ikke minst håpar vi at boka kan gje andre musikkpedagoger nye idéar og opplegg til si undervisning. 

 
98E70D74-B4B7-4277-AC3D-098B531C06C2_1_201_a.jpeg

NORA KLUNGRESÆTER

er frå Bremanger i Sogn og Fjordane, og bur no i Oslo. Ho er nyutdanna frå Norges musikkhøgskule med ein bachelor i musikkpedagogikk med klassisk piano. Her har ho studert med Einar Henning Smebye.


No jobbar ho i ein fritidsklubb for born, er akkompagnetør for eit barnekor og underviser i piano. I tillegg til dette har ho erfaring frå praksis i kulturskule, grunnskule og musikklinje på vidaregåande skule. 

 

SUSANNE TRINH

er født og oppvokst i Norge, og har røter frå Vietnam. Ho er nyleg utdanna ved Norges musikkhøgskule i ein bachelor i musikkpedagogikk med klassisk piano, og har hatt Wolfgang Plagge, Ellen Ugelvik og Jorunn Marie Bratlie som lærarar.


No jobbar ho som piano- og matematikklærar. Samstundes jobbar ho deltid på Deichman Grünerløkka og Stovner. Det er gjennom desse ulike arenaane at ho har sett behovet for å tilgjengeleggjere musikk og kultur til eit meir mangfaldig publikum. Kulturformidling har et stort rom i hennar hjarte!

89B582D4-46F3-4658-8D5A-3317BF31814D_edited.jpg
 
IMG_1611.heic

CORA DURMANN

er vår fantastiske illustratør! Ho jobbar hovudsakleg innan mediene teikning og videokunst, og har mykje erfaring med klassisk musikk. No studerer ho ved Kunsthøyskolen i Hamburg (HFBK). Tidlegare studerte ho klassisk piano ved Barratt Due i Oslo, og set pris på å kunne kombinere hennar musikkbakgrunn med billedkunst.